تمام مظالب نوشته شده توسط : مؤسسه رادین

درباره مؤسسه رادین

مؤسسه کسب و کار رادین در زمینه آموزش، مشاوره و خدمات فعالیت می‌کند. این فعالیت‌ها در سه حوزه کسب و کار (Business)، مدیریت (Management) و بازاریابی (Marketing) خلاصه می‌شوند